Laser Tag Team Building

Šta se dobija:

  • Prevoz do lokacije i nazad
  • Igra u trajanju od sat i po vremena
  • Oprema
  • Piće za igrače
Clear selection
SKU: N/A. Kategorija proizvoda: .

Opis usluge i opšte informacije

Laser Tag je igra koja zahteva streteško razmišljanje i fantastična je kao team building aktivnost. Pokažite svoj takmičarski duh i želju za igrom i uzbuđenjem.

Laser tag se obavlja u potpuno zamračenom dvospratnom lavirintu površine 500 metara kvadratnih. Spratove mahom razdvajaju metalne rešetke kroz koje je moguće pucati sa jednog na drugi sprat.
Na vama je da odaberete nivo težine igre, kao i da li ćete igrati timski ili individualno (dead match).
Tokom igranja potrebno je obratiti pažnju na faktore kao što su: vreme, količina municije, broj života, i td…