Kanuing Team Building

Clear selection
SKU: N/A. Kategorija proizvoda: .

Opis usluge i opšte informacije

Lokacija: Reka Tamiš – 20 minuta vožnje od Beograda

Program

Timovi dobijaju kanue, pojaseve za spasavanje i mape skrivenog blaga u datoj oblasti, kao i dodatnu opremu neophodnu za potragu.

Na samom početku svaki kanuing tim dobija uputstva o bezbednosti, cilju i strategiji na koju se treba usredsrediti. Nakon toga timovi započinju plovidbu tokom koje treba da pronađu prethodno postavljene markere (oznake). Svaki marker krije blago, a ponekad i smernice do narednog markera.

Timovi se ukrštaju na ključnim tačkama rute prilikom čega imaju priliku da sarađuju i razmenjuju informacije koje mogu biti od značaja za uspešno obavljanje zadatka.

Kanuing team building je podeljen u nekoliko faza, pri čemu je svaka naredna teža od prethodne i zahteva još bolji timski rad.

Pouke

  • Put do uspeha zahteva prvorazredno planiranje
  • Najbolji put je onaj put koji te na najbolji način vodi do zadatog cilja
  • Timski uspeh je uvek veći od uspeha pojedinca
  • Bez međusobnog poverenja nema uspeha